กิจกรรม Big Cleaning Day

Posted by:

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมทำความสะอาด ทั้ง 4 จุด ได้แก่

1.สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด

4.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านผือ

 

 

ผู้เข้าชม (5)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.