ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by:

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน ปีการศึกษา 2567

0

ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ

ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประกาศ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

0

ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

Posted by:

ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ

ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลบ้านผือ (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

0

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลระบบ SSO

Posted by:

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านผือ

0

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Posted by:

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567
เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โดย นายกเทศมนตรี มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธี พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
  
0
Page 1 of 20 12345...»