กิจกรรม BIG Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

Posted by:

เมื่อวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ได้มอบหมายให้นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ  นางขันทอง บุญศรี สมาชิกสภาฯ  นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล นำพนักงาน พนักงานจ้าง คนงานทำความสะอาดถนน ร่วมกับนางสมศรี หนูราช ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ 1 ผู้นำชุมชน  กับ อสม.บ้านหัวคู จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข   ณ วัดป่าสันติธรรมวัน บ้านหัวคู หมู่ 1 โดยทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณวัด

ผู้เข้าชม (2)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.