พิธีบายศรีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมืองอุดรธานี 129 ปี

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมายให้ นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกฯ นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมพิธี “บายศรีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมืองอุดรธานี”  129 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึง พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ในโอกาสนี้ นายประจวบ ผลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย   

 

ผู้เข้าชม (3)

0

กิจกรรม Big Cleaning Day

Posted by:

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมทำความสะอาด ทั้ง 4 จุด ได้แก่

1.สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด

4.ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านผือ

 

 

ผู้เข้าชม (5)

0

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Posted by:

ประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ผู้เข้าชม (3)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (6)

0

จุดตรวจและจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2565

Posted by:

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ท่านเทียบจุฑา ขาวขำ สส.อุดรธานี, นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ. และนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ 2565  ณ จุดบริการสามแยกท่าบ่อ โดยมีนายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสมาชิกสภาฯ และนายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมต้อนรับ
 

ผู้เข้าชม (6)

0

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2564

Posted by:

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.05 น. นางสาวฐิตาภรณ์ เทพบุผา ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน เข้าประชุม ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาเรื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่นโครงการปรับปรุงถนนชนบทบำรุง (ช่วงสี่แยกไทยยืนยง-สามแยกประเสริญศรี) และโครงการอื่นๆ

ผู้เข้าชม (9)

0

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Posted by:

ผู้เข้าชม (5)

0

กิจกรรม BIG Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

Posted by:

เมื่อวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ได้มอบหมายให้นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ  นางขันทอง บุญศรี สมาชิกสภาฯ  นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล นำพนักงาน พนักงานจ้าง คนงานทำความสะอาดถนน ร่วมกับนางสมศรี หนูราช ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ 1 ผู้นำชุมชน  กับ อสม.บ้านหัวคู จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข   ณ วัดป่าสันติธรรมวัน บ้านหัวคู หมู่ 1 โดยทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณวัด

ผู้เข้าชม (2)

0
Page 1 of 75 12345...»