โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

Posted by:

เมื่อวันที่ 13 เทษายน 2567 เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ โดยมีนายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี

         

0

ออกสุ่มตรวจร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตเทศบาลเพื่อตรวจสอบระดับความเค็มในน้ำปรุง (น้ำซุป)

Posted by:

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านผือ สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ออกสุ่มตรวจร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตเทศบาล เพื่อตรวจสอบระดับความเค็มในน้ำปรุง (น้ำซุป) เพื่อรณรงค์การลดใช้เกลือในการปรุงอาหาร และลดภาวะโรคไต ต่อไป

0

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted by:

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2567 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธาน
โดยมีอาจารย์สกุล วันศรี ผู้เชี่ยวชาญ สปสช.เขต8 อุดรธานี เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
                 
0

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567

Posted by:

เมื่อวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ได้เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยมีนายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, พนักงานเทศบาล, นายสุภาพ พูลชัย กำนันตำบลบ้านผือ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ประธานชุมชนทั้ง 9 ชุมชน พร้อมพ้วยประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

0

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Posted by:

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567
เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โดย นายกเทศมนตรี มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธี พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
  
0
Page 1 of 38 12345...»